»  Română  »  English

Prima pagină  »  Prezentare generală
Prezentare generală

 

 

               Informație

cu privire la Portul de pasageri Giurgiulești

 

         Portul de pasageri Giurgiulești (în stadie de finisare) are următoarele caracteristici: Cheul permite acostarea navelor de pasageri de navigație maritimă, fluvială și de navigație mixtă de tip rîu-mare, cu lungimea de pînă 120 m, lățimea – 16 m, pescajul – 5.5 m și capacitatea de transportare a pasagerilor – în jur de 300 pers.

         Capacitatea de deservire a pasagerilor în Portul de pasageri Giurgiulești este de aproximativ 300 pers pe zi. Clădirea administrativă include sala de așteptare și de perfectare a procedurilor vamale și de frontieră, birourile autorităților vamale și de frontieră, birourile autorității portuare și a serviciului de dirijare a traficului navelor. Portul de pasageri are conexiune cu transportul auto (loc de ambarcare/debarcare a pasagerilor în autobuse, parcare etc.) în vecinătate este stația de cale fierată care asigură conexiunea cu or. Cahul.

Portul poate deservi nave tramp (de intrare ocazională) și    nave de linie cu principalele direcții: Istambul (Turcia), Silistra (Bulgaria), delta Dunării precum și alte porturi ale statelor bazinelor Mării Negre, Mării Mediterane și Dunării.

         Pentru prelucrarea navelor de pasageri se vor percepe taxe portuare care vor fi incasate de beneficiar – IS ”Portul Fluvial Ungheni”.      

         Conform destinației și proiectului clădirii administrative,  aici sunt amplasate oficiile și locurile permanente de exercitare a funcțiilor sale cu specific de transport naval: serviciul grăniceri, vamal, fitosanitar, medical, departamentului stări excepționale etc. cît și administrația maritimă și fluvială a Republicii Moldova. Totodată, în incinta clădirii administrative este amplasat centrul de dirijare și monitorizare a traficului navelor pe sectorul Moldav al fluviului Dunărea și estuarul rîului Prut. În conformitate cu prevederile și cerințele Rezoluțiilor A.578 (14) și A.857(20) a Organizației Internaționale Maritime, la care Republica Moldova este parte, statul este obligat să asigure funcționarea și echiparea corespunzătoare a serviciului de dirijare a traficului navelor, pentru asigurarea navigației în siguranță a navelor pe sectorul de răspundere a Republicii Moldova.

         Pentru sporirea traficului de mărfuri prin intermediul transportului naval este foarte importantă crearea nodurilor logistice (construcția unor ramificații de la tronsonul de cale fierată Cahul Giurgiulești în locurile cele mai oportune) pentru transbordarea directă a încărcăturilor navă-vagon și vagon/navă.

Începînd cu anul 2011, Portul de Pasageri Giurgiulești a fost inclus pentru escală navelor de croazieră de lux, fapt ce promovează la rîndul său dezvoltarea turismului în acestă regiune.

Prima pagină  »  Prezentare generală


© 2020 Agenția Navală, Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by MoldData
PAGINA ÎN SUS