»  Română  »  English

Prima pagină  »  Noutăţi şi evenimente
Noutăţi şi evenimente
Nava de pasageri LEGENDA - Prescripție interzicerea exploatării navei și îndeplinirea prescripțiilor înaintate
Publicat la: 23.08.2019 08:18   

În urma examinării tehnice a navei de pasageri ”LEGENDA”, cu Nr. de înregistrare în Registrul de stat a navelor MD-M-05-142, efectuată la 31 iulie 2019, în baza prevederilor art. 10 alin. (4), art. 12, art. 31 alin. (3), (6) şi (7) al Legii nr. 176 din 12.07.2013 cu privire la transportul naval intern, a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a), c) e), art. 13 alin (1) şi (2) ale Legii nr. 1194 din 21.05.1997 cu privire la transporturi, a prevederilor art. 199 alin. (1) al Codului Contravenţional al Republicii Moldova şi a pct. 10 alin. (8), (9) a Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Navale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 706 din 11.07.2018, de către Comisia Agenţiei Navale a Republicii Moldova, formată din inspectorii principali în cadru DETNNISSENNITM Sergei Bogdan și Alexandru Mocanu, şi inspectorul principal în cadrul DJRICSP/SP Roman Cotoman, în prezenţa reprezentanţilor armatorului Bodrug S. și Țurcan V.

S-au constatat următoarele:

 
 1. Neexecutarea prescripţiilor anterioare referitoare la suprastructura navei, echipamentele electrice, mecanisme, dotarea cu echipament de salvare și de urgență, instalația de gaz lichefiat. 
 2. Deficienţe majore la corpul navei şi suprastructura navei.
 3. Lipsa sau menţinerea cu încălcări a actelor de la bord.
 • Lipsa certificatelor de navigație sub pavilionul Republicii Moldova ,
 • certificat de bună stare de navigabilitate,
 • certificate de clasă,
 • rolul de echipaj întocmit de căpitanul navei,
 • jurnalul de bord,
 • jurnalul de maşini,
 • certificate sanitar de bord,
 • jurnalul unic al inspectărilor navei,
 • autorizaţii pentru staţiile radio de la bord etc         
 

 

În contextul celor constatate şi în scopul remedierii deficienţelor, proprietarului (armatorului)  navei LEGENDA, MD-M -05-142, în persoana dlui Serghei BODRUG și căpitanului navei, d–lui V.ȚURCAN.

 

SE PRESCRIE:

1.           Interzicerea exploatării navei.
2.           Îndeplinirea corespunzătoare a prescripţiilor înaintate.
3.           Coordonarea lucrărilor de reparaţie şi efectuarea acestora sub supravegherea societăţii de clasificare recunoscută de Republica Moldova şi a Agenţiei Navale a Republicii Moldova.
4.           Reevaluarea cunoștințelor dlui V. Țurcan.

 

Termenul de înlăturare a neajunsurilor constatate:
1.    Pentru prescripţia înaintată la pct. 1 – imediat.
2.    Pentru prescripţia înaintată la pct. 2 – 3 luni. 
3.    Pentru prescripţiile înaintate la pct. 3 – 3 luni.
4.    Pentru prescripţia înaintată la pct. 4 – 1 lună.

 

 

În cazul neexecutării prescripţiilor în termenele stabilite se vor aplica măsuri legale de constrîngere, conform legislaţiei în vigoare.
 
Exploatarea navei, cu expunerea pericolului asupra vieţii şi sănătăţii pasagerilor şi a membrilor echipajului, a siguranţei navigaţiei şi a mediului înconjurător, 
va atrage după sine răspunderea contravenţională şi/sau penală, după caz.

 

 

 
          

Documente ataşate
scan_doc_0007_1861412.pdf
pdf, 904 KB

Accesări: 615

Altele din Noutăţi şi evenimente
Publicat la: 17.01.2020 15:27   
Accesări: 25
Naval Agency informs all parties that Moldova Flag has been removed from UAE Circullar Letter No.15 (2018) and welcomed to entry UAE waters and ports, classified by IACS and Non-IACS members , RO's that are authorized by Government of the Republic of Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat la: 24.12.2019 16:46   
Accesări: 100
May Your Holidays Be Filled With Warmth and Cheerful Celebration !!! Citeşte mai mult...
Publicat la: 24.12.2019 16:10   
Accesări: 93
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.12.2019 10:33   
Accesări: 93
In scopul clarificării aspectelor ce țin de prezentarea informațiilor referitoare la intrarea navelor in Complexul portuar Giurgiulesti, Agenția Navală a Republicii Moldova invită operatorii și agenții portuari ce desfășoară activitatea în Complexul portuar Giurgiulesti, la o ședință, care sa va desfășura în incinta instituției noastre (sos. Hancesti 53, et.5) pe data de 24.12.2019, la ora 14.00 Citeşte mai mult...
Publicat la: 10.12.2019 10:40   
Accesări: 120
The Naval Agency has undertaken proactive measures to inform Masters, Ship-Owners, Bareboat-charters and Operators of the ships, Moldova’s position regarding the mandatory submit of inspection/survey reports to the Administration. Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.11.2019 10:34   
Accesări: 320
Касательно информации опубликованной в средствах массовой информации Украины, Агентство Водного Транспорта Республики Молдова, сообщает следующее. Информация о том что указанный теплоход при крушении был зарегистрирован в Республике Молдова, не соответствует действительности. Citeşte mai mult...
Publicat la: 22.11.2019 10:05   
Accesări: 360
Referitor la informația apărută în presa ucraineană privind situația cu nava DELFI, Agenția Navală a Republicii Moldova informează. Navei menționate i-a fost retras dreptul de navigație sub Pavilionul de Stat al Republicii Moldova din data de 27 Septembrie 2018, din motivul necorespunderii stării tehnice a acesteia exigențelor Convențiilor internaționale din domeniul transport naval, la care Republica Moldova este parte, și la data menționată a fost radiată FORȚAT din Registrul de Stat al navelor al Republicii Moldova, cu informarea despre acest fapt a armatorului navei, societatea de clasificare și autoritățile portuare din regiune de exploatare a acestei nave. Citeşte mai mult...
Publicat la: 13.06.2019 08:04   
Accesări: 910
The Naval Agency has undertaken proactive measures to inform all concerned on Moldova’s position with respect to original and color copy documents mentioned below for the provisional/permanent registration of the ships. Citeşte mai mult...
Publicat la: 11.06.2019 07:04   
Accesări: 441
The Naval Agency has undertaken proactive measures to inform all concerned on Moldova’s position with respect to on-board copies of the required flag state documents mentioned below. The Naval Agency of the Republic of Moldova requires that all original documents must be carried on board on Moldova Flagged vessels. However, in cases when the original documents are en-route to the vessel, in such cases, a grace period of thirty (30) days shall be granted from the date of issuance of the certificates during which printed colour copies of such documents will be carried on-board as evidence of compliance/certification. Citeşte mai mult...
Publicat la: 07.06.2019 12:50   
Accesări: 244
Судовладельцам эксплатирующим суда под флагом Молдовы по реке Дунай, об обеспечении беспрепятственных перевозок грузов по реке Дунай из портов Румынии Citeşte mai mult...
Publicat la: 27.05.2019 15:43   
Accesări: 321
Agenția Navală în baza ordinului intern și în urma anchetei interne efectuate, a decis radierea forțată a tuturor navelor deținute și/sau operate de proprietar/operator și anume AMAZON, BERIL și MIRA din Registrul de Stat al navelor conform Hot. Guv. Nr. 855 din din 30.07.2007 cu privire la aprobarea Regulilor de înregistrare a navelor maritime în Republica Moldova pct.73 ,,Radierea navei din registrul navelor se efectuează în cazul în care: d) prorietarul, armatorul, operatorul sau echipajul navei încalcă sancţiunile internaţionale obligatorii pentru Republica Moldova şi prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Citeşte mai mult...
Publicat la: 21.05.2019 10:33   
Accesări: 493
Nota informativă privind nava AMAZON (nr. IMO 7702657) înregistrată sub pavilionul Republicii Moldova Citeşte mai mult...
Publicat la: 11.04.2019 06:00   
Accesări: 416
1) semnalele plantate în aval de dana petrolieră la distanța de 0.156706263 mile față de Mm72 (sau 290.22m) 2) semnalele plantate în amonte se află la distanța de 0.341009719mile (sau 631.55m) față de Mm72 Citeşte mai mult...
Publicat la: 04.03.2019 10:47   
Accesări: 497
The purpose of this Circular is to remind all parties concerned with Moldova flag ships of the full implementation of the carriage of AIS on board Moldova flag ships. AIS purpose is to provide automatically to appropriately equipped shore stations, other ships information including the ship’s identity, type, position, course, speed, navigational status and other safety related information. AIS should be installed according to the guidance provided and adopted by the Organization. Citeşte mai mult...
Publicat la: 27.02.2019 08:34   
Accesări: 497
The Naval Agency as Maritime Administration of the Republic of Moldova founded by Government decision of the Republic of Moldova no.706 from 11.07.2018 with last modifications from 19.12.2018, and started its activity from 02nd of January 2019, according to point 1 from the government decision, the Naval Agency of the Republic of Moldova has been created as the administrative authority subordinated to the Ministry of Economy and Infrastructure, is created through the merger of the Public institution "Harbour Master Giurgiulesti" and the State Enterprise "Registrul Naval". Citeşte mai mult...

1 - 15 din 33
Prima pagină  »  Noutăţi şi evenimente


© 2020 Agenția Navală, Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by MoldData
PAGINA ÎN SUS